Svoje ulaznice možete podići i danas na ulazu u dvoranu Josip Samaržija-Bepo.