Nadzorni odbor

RK PODRAVKA S.D.D.
Ljiljana Šapina PREDSJEDNICA:
Ljiljana Šapina
Krunoslav Bešvir ČLAN:
Krunoslav Bešvir
Drazen-Sacer ČLAN:
Dr. Dražen Sačer
UO-AnelkoStrievi ČLAN:
Anđelko Stričević
Marinka Akrap ČLANICA:
Marinka Akrap
Zdravko Punčikar ČLAN:
Zdravko Punčikar
Ivan Pal ČLAN:
Ivan PalZamjenik predsjednice Nadzornog odbora