Danas je s početkom u 17 sati u prostorijama kluba održana Glavna skupština RK Podravke s.d.d. kojoj su prisustvovali predstavnici dioničara uključujući i gospodina Mišela Jakšića, gradonačelnika grada Koprivnice kao predstavnika većinskog dioničara kluba, grada Koprivnice.

Glavna je skupština primila na znanje godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu te donijela odluku o rasporedu i upotrebi dobiti za 2017. godinu. Također je na skupštini donesena odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru kojem se odobrava njihov rad u 2017. godini. Na skupštini su izabrana i tri nova člana Nadzornog odbora: Zdravko Punčikar, Ivan Pal i Marinka Akrap tako da će u sljedeće četiri godine Nadzorni odbor djelovati u sljedećem sastavu: Ljiljana Šapina, Krunoslav Bešvir, Dražen Sačer, Anđelko Stričević, Zdravko Punčikar, Ivan Pal i Marinka Akrap. Isto tako je skupština imenovala i revizora za 2018. godinu RSM Croatia iz Koprivnice. Uoči održavanja Glavne skupštine ostavke na mjesto članica Nadzornog odbora dale su gđa. Jasna Golubić i gđa. Robertina Zdjelar.

Skupština 1 1600x1200

Skupština 2 1600x1200