Dana 27. kolovoza 2020. g. s početkom u 17.00 sati u klupskim prostorijama održana je Glavna skupština Rukometnog kluba Podravka (u nastavku: Društvo). Za sudjelovanje u radu ove sjednice Glavne skupštine podneseno je 19 valjanih prijava, i to od dioničara koji ukupno raspolažu sa 40.723 glasova temeljem 40.723 dionica s pravom glasa, što iznosi 99,32% svih glasova.

Glavna skupština donijela je sve Odluke čiji prijedlozi su bili prethodno objavljeni u Narodnim novinama, te na web stranici Društva, tako da je Glavna skupština donijela odluku o:

  • davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2019. g.,
  • rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2019. g.
  • odluku o izmjeni Statuta, Statut mijenja članak 7. st. 1. na način da se dopunjuje predmet poslovanja Rukometnog kluba Podravka s.d.d.
  • odluku o imenovanju revizora društva za 2020. g.

Foto: Ivan Brkić