PODRAVKA 2 LINO

TRENERICA:
Snježana Petika

Nika Strahija

Patricia Firšt

Rajna Jurenec

Vita Domijan

Ana Sikavica

Ana Uremović

Elena Beljak

Hannah Vuljak

Ines Kolar

Ivana Košuta

Ivana Perika

Josipa Josipović

Karla Paleka

Klara Petričević

Lana Brkić

Lana Vrabelj

Lucija Jandrašić

Mia Zagrajski

Gabriela Vrabec

Lea Jurić