Lino 588x430 web

IGRAČICE U SEZONI 2016/2017.

SKUPNA FOTOGRAFIJA SEZONE 2016/2017.

LENA LJUBIĆ 1998.

KORINA KARLOVČAN 1998.

ELENA POPOVIĆ 2000.

KARLA FRANJKIĆ 1998.

LANA BRKIĆ 2001.

TEA HMELINA 1998.

MAGDALENA HORVAT 1998.

TENA PETIKA 2000.

NINA ALVIR 1998.

IVA PAPAC 1998.

LARA PAVLOVIĆ 1998.

MARIJA-HELENA MIKULČIĆ 1999.

KATARINA BORAC 2000.

IVONA MRĐEN 1998.

LUCIJA JANDRAŠIĆ 2000.

GABRIELA VRABEC 2000.

KLARA PETRIČEVIĆ 2000.

ANA SIKAVICA 2001.

INES KOLAR 2001.

KLARA KOKŠA 2000.

LEA FRANUŠIĆ 2000.

KARLA FRANJKIĆ 1998.

MAJA DELIĆ 2000.

LETICIJA KRSTANOVIĆ 2001.

PATRICIJA FIRŠT 2002.

TAMARA BOGDAN 2001

IVANA DOMBAJ 2000.

LANA GALINEC 2000.

ANA UREMOVIĆ 2001.

MAGDALENA LONČARIĆ 2003.

Trenerica: Snježana Petika

TRENERICA
Snježana Petika Snježana Petika

SASTAV 2015/2016.
Lena Ljubić

IGRAČICA:
Lena Ljubić


GODIŠTE:
1998.

Ana Sikavica

IGRAČICA:
Ana Sikavica


GODIŠTE:
2001.

Katarina Borac

IGRAČICA:
Katarina Borac


GODIŠTE:
2000.

Gabriela Vrabec

IGRAČICA:
Gabriela Vrabec


GODIŠTE:
2000.

Leticija Krstanović

IGRAČICA:
Leticija Krstanović


GODIŠTE:
2001.

Magdalena Lončarić

IGRAČICA:
Magdalena Lončarić


GODIŠTE:
2003.

Iva Papac

IGRAČICA:
Iva Papac


GODIŠTE:
1998.

Ivona Mrden

IGRAČICA:
Ivona Mrđen


GODIŠTE:
1998.

Karla Franjkić

IGRAČICA:
Karla Franjkić


GODIŠTE:
1998.

Korina Karlovčan

IGRAČICA:
Korina Karlovčan


GODIŠTE:
1998.

Lara Pavlović

IGRAČICA:
Lara Pavlović

GODIŠTE:
1998.

Lana Brkić

IGRAČICA:
Lana Brkić

GODIŠTE:
2001.

Maja Delić

IGRAČICA:
Maja Delić

GODIŠTE:
2000.

Marija Helena Mikulcic

IGRAČICA:
Marija-Helena Mikulčić

GODIŠTE:
1999.

Klara Petričević

IGRAČICA:
Klara Petričević

GODIŠTE:
2000.

Nina Alvir

IGRAČICA:
Nina Alvir

GODIŠTE:
1998.

Tea Hmelina

IGRAČICA:
Tea Hmelina

GODIŠTE:
1998.

Tena Petika

IGRAČICA:
Tena Petika

GODIŠTE:
2000.

Lea Franušić

IGRAČICA:
Lea Franušić

GODIŠTE:
2000.

Elena Popović

IGRAČICA:
Elena Popović

GODIŠTE:

2000.

Lucija Jandrašić

IGRAČICA:
Lucija Jandrašić

GODIŠTE:
2000.

Magdalena Horvat

IGRAČICA:
Magdalena Horvat

GODIŠTE:
1998.

Ines Kolar

IGRAČICA:
Ines Kolar

GODIŠTE:
2001.

Patricija Firšt

IGRAČICA:
Patricija Firšt

GODIŠTE:
2002.

Klara Kokša

IGRAČICA:
Klara Kokša

GODIŠTE:
2000.

Tamara Bogdan

IGRAČICA:
Tamara Bogdan

GODIŠTE:
2001.

Ivana Dombaj

IGRAČICA:
Ivana Dombaj

GODIŠTE:
2000.

Lana Galinec

IGRAČICA:
Lana Galinec

GODIŠTE:
2000.

Ana Uremović

IGRAČICA:
Ana Uremović

GODIŠTE:
2001.

 

KADETKINJE 2000/2001. GODIŠTE

EKIPA SASTAVLJENA OD IGRAČICA PODRAVKE LINO TIH GODIŠTA, KAO I IGRAČICA KOJE SU DORASLE DO TE KATEGORIJE IZ DRUGIH PODRAVKINIH SELEKCIJA

Katarina Borac 19. 5. 2000.

Klara Petričević 2. 9. 2000.

Ana Sikavica 15. 1. 2001.

Ines Kolar 8. 2. 2001.

Tena Petika 16. 6. 2000.

Lana Brkić 12. 8. 2001.

Klara Kokša 28. 3. 2000.

Lea Franušić 7. 9. 2000.

Elena Popović 29. 5. 2000.

Leticija Krstanović 16. 5. 2001.

Lana Galinec 22. 5. 2000.

Maja Delić 31. 12. 2000.

Tamara Bogdan 17. 7. 2001.

Lucija Jandrašić 1. 11. 2000.

Ivana Dombaj 10. 3. 2000.

Gabriela Vrabec 5. 7. 2000.

Patricija Firšt 4. 3. 2002.

Magdalena Lončarić 16. 3. 2003.

TRENERICA: Snježana Petika

Kadetkinje 588x500 web