VladaRHHrvatska je vlada na današnjoj sjednici donijela doluku o prijenosu tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja, koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu Podravka, na Grad Koprivnicu. Odlučila o prijenosu  2,829.352,20 kuna dugovanja. Što to konkretno znači, objasnila je gradska pročelnica za financije i poticanje poduzetništva Jasmina Stričević, prenosi Radio Drava:

– Država odlukom Vlade ovaj iznos zapravo na neki način daruje Gradu Koprivnici, jer se obveza RK Podravke, koju je morala platiti, prenosi u dionice na Grad Koprivnicu.
To će biti ulog grada u privatizaciji kluba, pojasnila je pročelnica Stričević:

– Grad Koprivnica je dioničar sportskog dioničkog društva Rukometnog kluba Podravke upravo u tom iznosu koji je vlada današnjom  odlukom prenijela svoja potraživanja na Grad, zaključuje Radio Drava.
Gradski će udjel u privatiziranom rukometnom klubu iznositi nešto više od tri milijuna kuna, a to pod uvjetom da gradski vijećnici na idućoj sjednici donesu odluku o dodatnom ulogu od 200.000 kuna.

Prenosimo odluku s internetske stranice Vlade RH.

O D L U K A

o prijenosu tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja,

koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu Podravka,

na Grad Koprivnicu

I.

Tražbine Ministarstva financija, koje po osnovi duga Rukometnog kluba

Podravka, Koprivnica, za poreze i druga javna davanja te kamate, a koje na dan 17. travnja 2013. godine iznose 2,829.352,20 kuna, prenose se na Grad Koprivnicu.

II.

Prijenos tražbina iz točke I. ove Odluke vrši se pod uvjetom da Grad

Koprivnica s njima sudjeluje u zamjeni tražbina za ulog u sportskom dioničkom društvu Rukometnom klubu Podravka, u postupku obveznog preoblikovanja Rukometnog kluba Podravka u sportsko dioničko društvo, a sukladno člancima 43. i 44. Zakona o sportu.

III.

Ako Grad Koprivnica svoje udjele u sportskom dioničkom društvu

Rukometnom klubu Podravka, a temeljem zamjene prenesenih tražbina sukladno točki II. ove Odluke, bude otuđivao, obvezan je 30% ostvarenih prihoda od otuđenja uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske.

IV.

Ovlašćuje se ministar financija da potpiše ugovor o prijenosu tražbina iz točke

I. ove Odluke.

2

V.

Tražbine iz točke I. ove Odluke uskladit će se sa stanjem tražbina (glavnica i

kamata) na dan potpisivanja ugovora iz točke IV. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

3

OBRAZLOŽENJE

Potraživanje Ministarstva financija od Rukometnog kluba Podravka, Koprivnica, po osnovi duga za poreze, javna davanja i kamate, na dan 17.04.2013. godine iznosi 2,829.325,20 kuna, prenosi se na Grad Koprivnicu.

Prijenos tražbina vršiti će se pod uvjetom da Grad Koprivnica s istima sudjeluje u zamjeni tražbina za ulog u sportskom dioničkom društvu Rukometnog kluba Podravka, Koprivnica, u postupku preoblikovanja navedenog kluba u sportsko dioničko društvo, a što je sukladno člancima 43. i 44. Zakona o sportu.

Prijenos tražbina vrši se sukladno odredbama Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011 i 86/2012), te zahtjevu Grada Koprivnice, Klasa: 010-01/12-24, Ur. broj: 2137/01-03-12-01 od 12.12. 2012. godine za preuzimanje tražbina Republike Hrvatske prema Rukometnom klubu Podravka iz Koprivnice bez naknade.

Ukoliko Grad Koprivnica svoje udjele u sportsko dioničkom društvu gore navedenog kluba bude otuđivao, obavezan je 30% ostvarenih prihoda od otuđenja uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske.