IMG 4592

DJEVOJČICE ROĐENE 2002. I 2003. GODINE, PODRAVKA 3

NATJEČU SE U 1. HRVATSKOJ RUKOMETNOJ LIGI DJEVOJČICA (1. HRLD) I 1. HRVATSKOJ MLAĐE KADETSKOJ RUKOMETNOJ LIGI (1. HMKRL)

DOLJE NA STRANICI DJEVOJČICE 2004. I 2005. GODIŠTA, PODRAVKA 4

(Brojevi dresova, ime i prezime, datum rođenja)

18 Patricia Firšt 3. 7 . 2003.

20 Ivana Perika 3. 4. 2002.

21 Mia Zagrajski 2. 11. 2002.

23 Dajana Ranilović 24. 9. 2002.

24 Hannah Vuljak 16. 7. 2002.

25 Lora Ružić 22. 11. 2002.

27 Lana Vrabelj 7. 2. 2003.

28 Leonarda Sermek 16. 7. 2003.

30 Vita Domijan 3. 11. 2002.

31. Petra Behin (G) 14. 2. 2002.

32 Josipa Kusak 14. 5. 2002.

36 Magdalena Lončarić (G) 6. 10. 2002.

34 Rita Rea Pavić 5. 1. 2002.

37 Nika Strahija 30. 5. 2002.

39 Karla Paleka 28. 8. 2002.

40 Ivana Žarić 16. 3. 2002.

42 Lea Jurić (G) 19. 2. 2002.

46 Ivana Košuta 18. 8. 2002.

48 Ela Bebek 4. 3. 2002.

49 Doroteja Lopraić 18. 8. 2002.

50 Marsela Nemec (G) 12. 6. 2002.

54 Rajna Jurenec 26. 3. 2002.

TRENER: Snježana Petika

TRENER
Snjezana Petika

TRENER:
Snježana Petika

SASTAV
36 MAGDALENA LONČARIĆ IGRAČICA:
Magdalena Lončarić


GODIŠTE:

2002.

31 PETRA BEHIN IGRAČICA:
Petra Behin


GODIŠTE:

2002.

50 MARSELA NEMEC IGRAČICA:
Marsela Nemec


GODIŠTE:

2002.

42 LEA JURIĆ IGRAČICA:
Lea Jurić


GODIŠTE:

2002.

20 IVANA PERIKA IGRAČICA:
Ivana Perika


GODIŠTE:

2002.

37 NIKA STRAHIJA IGRAČICA:
Nika Strahija


GODIŠTE:

2002.

21 MIA ZAGRAJSKI IGRAČICA:
Mia Zagrajski


GODIŠTE:

2002.

23 DAJANA RANILOVIĆ IGRAČICA:
Dajana Ranilović


GODIŠTE:

2002.

25 LORA RUŽIĆ IGRAČICA:
Lora Ružić


GODIŠTE:

2002.

 24 HANNAH VULJAK IGRAČICA:
Hannah Vuljak


GODIŠTE:

2002.

27 LANA VRABELJ IGRAČICA:
Lana Vrabelj


GODIŠTE:

2003.

28 LEONARDA SERMEK IGRAČICA:
Leonarda Sermek


GODIŠTE:

2003.

 39 KARLA PALEKA IGRAČICA:
Karla Paleka


GODIŠTE:

2002.

30 VITA OMIJAN IGRAČICA:
Vita Domijan


GODIŠTE:

2002.

32 JOSIPA KUSAK IGRAČICA:
Josipa Kusak


GODIŠTE:

2002.

 49 DOROTEJA LOPARIĆ IGRAČICA:
Doroteja Loparić


GODIŠTE:

2002.

18 PATRICIJA FIRŠT IGRAČICA:
Patricia Firšt


GODIŠTE:

2003.

48 ELA BEBEK IGRAČICA:
Ela Bebek


GODIŠTE:

2002.

46 IVANA KOŠUTA IGRAČICA:
Ivana Košuta


GODIŠTE:

2002.

39 KARLA PALEKA IGRAČICA:
Karla Paleka


GODIŠTE:

2002.

 54 RAJNA JURENEC IGRAČICA:
Rajna Jurenec


GODIŠTE:

2002.

 40 IVANA ŽARIĆ copy copy

IGRAČICA:

Ivana Žarić


GODIŠTE:

2002.

34 RITA REA PAVIĆ IGRAČICA:
Rita Rea Pavić


GODIŠTE:

2002.

 

DJEVOJČICE GODIŠTA 2004/2005.

PODRAVKA 4

PODRAVKA 4 2016 17

Trenerica: Đurđica Zečević

1. Mia Sremec 8. 8. 2004.

9 Anja Smolak 17. 8. 2004.

3. Patricija Jagustin 21. 1. 2004.

15. Ema Balaško 12. 12. 2004.

51. Lana Strugar 27. 11. 2004.

6. Ema Đuranek 27. 6. 2004.

5. Nika Dedi 27. 4. 2004.

13. Rea Posavec 1. 5. 2004.

11. Klara Švenda 1. 5. 2005.

10. Lea Hrupec 27. 4. 2004.

52. Zoa Sever 24. 12. 2004.

17. Iva Marija Žganjar 30. 11. 2004.

53. Hana Kovač 12. 4. 2005.

16. Nika Galinec 23, 8. 2005.

4. Ivana Halavuk 12. 6. 2004.

19. Filipa Boršćak Matić 28. 4. 2004.

2. Dunja Međurečan 8. 4. 2004.

30. Ela Skrbinšek 30. 4. 2004.

22. Luna Besedić 12. 2. 2004.

29. Antea Valent 13. 2. 2005.

8. Laura Čengija 27. 7. 2004.

7. Veronika Votuc 2004.

14. Lorna Zbodulja 2004.

22. Bruna Lukša 2004.

13. Ema Stručić 2004.

SASTAV
TRENERICA ÐURÐICA ZEČEVIĆ TRENERICA:
Đurđica Zečević


GODIŠTE:

..

22 LUNA BESEDIC IGRAČICA:
Luna Besedić

GODIŠTE:

2004.

1 MIA SREMEC IGRAČICA:
Mia Sremec


GODIŠTE:

2004.

16 NIKA GALINEC IGRAČICA:
Nika Galinec


GODIŠTE:

2005.

22 Bruna Lukša IGRAČICA:
Bruna Lukša


GODIŠTE:

2004.

30 ELA SKRBINŠEK IGRAČICA:
Ela Skrbinšek


GODIŠTE:

2004.

9 ANJA SMOLAK IGRAČICA:
Ana Smolak


GODIŠTE:

2004.

3 PATRICIJA JAGUSTIN IGRAČICA:
Patricija Jaguštin


GODIŠTE:

2004.

15 EMA BALAŠKO IGRAČICA:
Ema Balaško


GODIŠTE:

2004.

51 LANA STRUGAR IGRAČICA:
Lana Strugar


GODIŠTE:

2004.

Ema Stručić IGRAČICA:
Ema Stručić


GODIŠTE:

2004.

6 EMA ÐURANEK IGRAČICA:
Ema Đuranek


GODIŠTE:

2004.

5 NIKA DEDI IGRAČICA:
Nika Dedi


GODIŠTE:

2004.

13 REA POSAVEC IGRAČICA:
Rea Posavec


GODIŠTE:

2004.

11 KLARA ŠVENDA IGRAČICA:
Klara Švenda


GODIŠTE:

2005.

10 LEA HRUPEC IGRAČICA:
Lea Hrupec


GODIŠTE:

2004.

52 ZOA SEVER IGRAČICA:
Zoa Sever


GODIŠTE:

2004.

17 IVA MARIJA ŽGANJAR IGRAČICA:
Iva Marija Žganjar


GODIŠTE:

2004.

53 HANA KOVAČ IGRAČICA:
Hana Kovač


GODIŠTE:

2005.

4 IVANA HALAVUK IGRAČICA:
Ivana Halavuk


GODIŠTE:

2004.

19 FILIPA BORŠČAK MATIC IGRAČICA:
Filipa Boršćak Matić


GODIŠTE:

2004.

2 DUNJA MEÐUREČAN IGRAČICA:
Dunja Međurečan


GODIŠTE:

2004.

29 ANETA VALENT IGRAČICA:
Antea Valent


GODIŠTE:

2005.

8 LARA ČENGIJA IGRAČICA:
Laura Čengija


GODIŠTE:

2004.

7 VERONIKA VOTUC IGRAČICA:
Veronika Votuc


GODIŠTE:

2004.

14 LORNA ZBODULJA IGRAČICA:
Lorna Zbodulja


GODIŠTE:

2004.