Skupština dioničara 2016. // Foto Ivo Čičin-MašanskerOdržana je sjednica Glavne skupštine RK Podravke s.d.d. na kojoj su dioničari primili na znanje izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2015. godine te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2015. godinu. Dioničari su jednoglasno dali razrješnicu jedinoj članici Uprave društva Božici Palčić, kojom se odobrava kako je vodila poslove dioničkog društva u 2015. godini.

Također je data i razrješnica Nadzornom odboru, kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor nadzirao vođenje poslova društva u 2015. godini. Glavna skupština donijela je odluku da se dobit ostvarena poslovanjem rasporedi u zakonske rezerve i u zadržanu dobit.

Kako je 15. rujna prošle godine zbog smrti prestao mandat članu Nadzornog odbora Borisu Garaju, izabrana je nova članica Nadzornog odbora semr. sc. Robertina Zdjelar.

Donesena je i odluka da se za revizora za 2016. godinu izabere revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice, koja je obavila reviziju i za 2015. godinu.

Detljni izvještaji objavljeni su na našoj internetskoj stranici www.rk-podravka.hr u lipnju i srpnju i stoje na uvid zainteresiranima.

Skupštini je predsjedala predsjednica NO Olivija Jakupec // Foto Ivo Čičin-Mašansker