Kondicijski trener RK Podravke Nikola Golub volontira u Crvenom križu Varaždinske županije te pomaže tijekom ove pandemije koronavirusa koja je pogodila svijet.

Priključio sam se Crvenom križu prije otprilike pet godina, a do sada sam završio nekoliko edukacija i obuka te sam postao član Interventnog tima Varaždinske županije. Dio tima osposobljen je za spašavanja na vodi u otežanim uvjetima.

Iako ova katastrofa nije vezana uz vodu svakako ima posla za sve volontere. Nikola i ostali članovi tima mobilizirani su u službu nakon potresa u Zagrebu, a za sada djeluju samo na području Varaždina.

Trenutno radimo na prenamjeni Studentskog doma u Varaždinu koji će, ako za to bude potrebe, postati prihvatni centar za lakše oboljele od koronavirusa. Odradila se dezinfekcija prostora te smo pripremili krevete za prihvat bolesnika.

Nikola napominje da osim što rade na pripremi prostora dostavljaju građanima hranu, lijekove i ostale nužne stvari i potrepštine.

Radimo prema potrebi odnosno koliko imamo posla. Nekad je to veći dio dana, nekad pola dana, a nekad čak i manje. Angažirani smo na pomoći do daljnjega, a svakodnevno nas se skupi oko 12 volontera.

Nikola je diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a početkom ove sezone došao je u RK Podravku kao kondicijski trener. Prije toga radio je kao kondicijski trener u nekoliko hrvatskih, ali europskih klubova te kao spasilac na vodi.

Posljedicom svog životnog poziva i mojom edukacijom čista inercija me ponijela da se pridružim Crvenom križu. Drago mi je da u ovoj situaciji kada je mnogima potrebna pomoć mogu biti na raspolaganju i pomoć onima kojima je to potrebno. U konačnici bolje je da ja pomažem nego da se meni pomaže.