Marin ZečevićMarin Zečević iz Koprivnice, na izbornoj skupštini Rukometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, što je održana u utorak, izabran je za predsjednika tog saveza u idućem četvorogodišnjem mandatu.

Zečević je bio predsjednik i protekle četiri godine.
Za potpredsjednika je izabran Zlatko Blažeković iz RK Koprivnice, a članovi Upravnog odbora, uz njih dvojicu, su i Božidar Bobovćan iz RK Nature Agro Đurđevac, Vladimir Jurenec ispred sudačke organizacije, Branko Krajačić ispred trenerske organizacije, Srećko Rešetar iz RK KTC Križevci i Krunoslav Tkalec iz RK Podravke Koprivnica.

 U Nadzorni odbor izabrani su Đorđe Karlović iz Koprivnice kao predsjednik i članovi Anđelko Nervo iz Križevaca i Damir Marić iz Đurđevca. Na prvoj sjednici Upravnog odbora za tajnika je imenovan dosadašnji tajnik Diter Benotić.

 Na skupštini su bili i predstavnici RK Podravke.
Skupština je, uz izrazito zadovoljstvo članova i s pljeskom, primila u članstvo novosnovani RK Gola.

 Radi učinkovitijeg rada skupštine izmijenjeni su neki članci statuta, pa će u skupštini od sada biti po dva, a ne tri, člana iz klubova, po jedan predstavnik sudaca i trenera te po jedan predstavnik iz klubova s igračima prve i druge kategorije prema mjerilima HOO-a. U tako smanjenom broju skupštinara pojednostavljno je i izračunavanje kvoruma u slučaju nedolaska većine: bit će dovoljna trećina nakon jednog sata čekanja. Dovoljan broj prisutnih bio je dosad problem, ali je sada procedura smanjenjem broja članova skupštine pojednostavljena.

 Skupštinari iz RK PodravkeZa iduće razdoblje u programu rada, kao i dosad, na prvom mjestu bit će stvaranje novih klubova, za što je potrebna ne samo dobra volja, entuzijazam, već i potpora političkih struktura, koje bi u svojim sredinama trebale iznaći sredstva za aktivnost. A u toj aktivnosti Rukometni savez općenito podržava i inzistira na mladima. U tom kontekstu bilo je lijepo za čuti da će ”minići”, dječaci i djevojčice koji su igrali mini-rukomet, postati kategorija više, porasli su, i igrati na igralištu normalne veličine.

Inaće, 80 posto rada Rukometnog saveza je tehničkog karaktera: organizacija i vođenje, natjecanje i registracije. Tu se i stvara vlastiti prihod uplatama klubova, pa će proračun za iduću godinu, uz dotaciju Županije i ostale prihode, biti veći od 120.000 kuna. Od toga je skoro 20.000 kuna ušteđeno u proračunu za prošlu godinu. Ušteđenim sredstvima pomaže se u kupnji opreme za klupski podmladak. Prošle godine tako je raspodijeljeno 25.000 kuna u rasponu od 2000 do 8000 kuna.

Uz sve to, skupštinari očekuju malo više aktivnosti trenerske organizacije (16 je licenciranih trenera). U upisniku RS KKZ 632 su osobe, od čega je njih 319 licencirano, u pet ženskih i dva muška rukometna kluba. To je snaga koja može pokrenuti i veću rukometnu aktivnost, osnovati više klubova.