Na temelju članka 272. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i članka 22. Statuta Rukometnog kluba Podravka s.d.d., Uprava Rukometnog kluba PODRAVKA sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, 10. srpnja 2020. donijela je sljedeću odluku:

Saziva se sjednica Glavne skupštine dioničkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA S.D.D. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Željka Selingera 3a za 27. kolovoz 2020. s početkom u 17 sati u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selingera 3a.

Za sjednicu se utvrđuje sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje sjednice i uređivanje popisa prijavljenih i zastupljenih dioničara,
2. Izvješće Uprave o stanju društva, poslovanju i rezultatima poslovanja za 219. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2019. godinu,
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi sportskog dioničkog društva za 2019. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila poslove sportskog dioničkog društva u toj godini,
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru sportskog dioničkog društva za 2019. godinu kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor obavljao nadzor nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva,
6. Odluka o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2019. godini,
7. Odluka o izmjeni Statuta,
8. Odluka o imenovanju revizora društva za 2020. godinu.

Materijali za Glavnu skupštinu su:

  1. Odluka o sazivu sjednice Glavne skupštine,
  2. Izvješće Nadzornog odbora,
  3. Izvješće Uprave,
  4. Revizorsko izvješće 2019.
  5. Obrazac prijave za sudjelovanje
  6. Punomoć za Glavnu skupštinu

Svi materijali za skupštinu dostupni su na web stranici RK Podravke u kategoriji O KLUBU, potkategoriji DOKUMENTI STATUT ili na linku.