Na temelju članka 272. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i članka 22. Statuta Rukometnog kluba Podravka s.d.d., Uprava Rukometnog kluba PODRAVKA sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, 10. srpnja 2019. donijela je sljedeću odluku:

Saziva se sjednica Glavne skupštine dioničkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA S.D.D. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Željka Selingera 3a za 29. kolovoz 2019. s početkom u 17 sati u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selingera 3a.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa prijavljenih i zastupljenih dioničara,
 2. Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2018. godinu,
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2018. godinu,
 4. Odluka o davanju razrješnice Upravi sportskog dioničkog društva za 2018. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila poslove sportskog dioničkog društva u toj godini,
 5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Sportskog dioničkog društva za 2018. godinu kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor obavljao nadzor nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva,
 6. Odluka o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2018. godini,
 7. Odluka o izmjeni Statuta,
 8. Odluka o imenovanju revizora društva za 2019. godinu.

Materijali za Glavnu skupštinu su:

 1. Odluka o sazivu sjednice Glavne skupštine,
 2. Izvješće Nadzorno odbora,
 3. Izvješće Uprave,
 4. Revizorsko izvješće 2018.
 5. Obrazac prijave za sudjelovanje
 6. Punomoč za Glavnu skupštinu

Svi materijali za skupštinu dostupni su na web stranici RK Podravke u kategoriji O KLUBU, potkategoriji DOKUMENTI STATUT ili na linku.