Na temelju članka 272. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09,111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i članka 22. Statuta Rukometnog kluba Podravka s.d.d., Uprava RUKOMETNOG KLUBA PODRAVKA, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti donijela je sljedeću odluku:

Saziva se sjednica Glavne skupštine sportskog dioničkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA S.D.D. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Željka Selingera 3a za 30. kolovoz s početkom u 17 sati u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selingera 3a.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa prijavljenih i zastupljenih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2021. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2021. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi sportskog dioničkog društva za 2021. godinu kojom se odobrava kako je Upravavodila poslove sportskog dioničkog društva u toj godini
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru sportskog dioničkog društva za 2021. godinu kojom se odobrava kakoje Nadzorni odbor obavljao nadzor nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva
6. Odluka o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini
7. Odluka o imenovanju revizora društva za 2022. godinu.

Materijali za GLAVNU SKUPŠTINU SU:

1. GLAVNA SKUPŠTINA – RUKOMETNI KLUB PODRAVKA s.d.d. Koprivnica

2.Uprava – Odluka o sazivu sjednice GS sdd RK Podravka sdd

3.Revizorsko izvješće 2021

4.Izmjena Revizorskog izvješća 2021

5.prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

6.punomoć za glavnu skupštinu

Svi materijali za skupštinu dostupni su na web stranici RK Podravke u kategoriji O KLUBU, potkategoriji SKUPŠTINA odnosno na linku.