Sa skupštine sportske udruge u siječnju 2014.Objavljujemo odluku o sazivanju skupštine sportskog dioničkog društva RK Podravka. Skupština će se održati 17. lipnja 2014. godine u Graqdskoj vijećnici u Koprivnici s početkom u 17,30 sati.

Slijedi tekst odluke.

 

RUKOMETNI KLUB PODRAVKA, Koprivnica, Ž. Selingera 3a
Upravni odbor

Koprivnica, 31. svibnja 2014. godine.

 

Na temelju članka 41.-44. Zakona o sportu (Narodne novine 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013), a u vezi sa člankom 203. – 208. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/2012, 125/2011, 68/2013), Upravni odbor Rukometnog kluba Podravka, u postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo, donosi i objavljuje sljedeću

 

ODLUKU
o sazivanju osnivačke skupštine sportskog dioničkog društva

Saziva se sjednica osnivačke skupštine sportskog dioničkog društvaRukometni klub ”PODRAVKA”, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, sa sjedištem u Koprivnici, Ž. Selingera 3a, koja će se održati

 

dana 17. lipnja 2014. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati.

 

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1, Gradskoj vijećnica grada Koprivnice.

Za sjednicu se utvrđuje sljedeći

 

dnevni red:

Izbor predsjednika osnivačke skupštine i dva brojača glasova,

Izvješće o provedenom postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo i o izvršenom upisu, preuzimanju i rasporedu svih dionica, troškovima osnivanja koji idu na teret sportskog dioničkog društva, zajedno s Izvješćem revizora,

Odluka o potvrdi odluke Skupštine Rukometnog kluba Podravka o usvajanju Statuta sportskog dioničkog društva Rukometni klub ”PODRAVKA”,

Odluka o izboru Nadzornog odbora sportskog dioničkog društva sastavljenog od sedam članova,

Odluka o imenovanju revizora sportskog dioničkog društva za 2014. godinu.

 

POZIV DIONIČARIMA, OBAVIJESTI I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SJEDNICI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari sportskog dioničkog društva RK ”PODRAVKA” s.d.d. koji su upisali dionice sportskog dioničkog društva tijekom prvog do petog kruga upisa dionica, da osobno ili putem punomoćnika prijave svoje sudjelovanje na sjednici osnivačke skupštine najmanje 15 minuta prije vremena određenog za početak njenog rada, popunjavanjem prijavnice na ulazu u Gradsku vijećnicu. Punomoćnici dioničara dužni su kod prijave priložiti pisanu punomoć za sudjelovanje na sjednici osnivačke skupštine.

Dostupnost podloga za odlučivanje

Svim dioničarima će u sjedištu sportskog dioničkog društva u Koprivnici, Ž. Selingera 3a, te u centrali Podravske banke d.d. u Koprivnici, Opatička 1a od dana 02. lipnja 2014. godine biti dostupne podloge za odlučivanje na sjednici osnivačke skupštine, a prijedlozi odluka osnivačke skupštine bit će objavljeni na web stranici RK Podravka – www.rk-podravka.hr.

RUKOMETNI KLUB PODRAVKA