U četvrtak 29. srpnja 2021. godine s početkom u 17.00 sati u klupskim prostorijama je održana Glavna skupština Rukometnog kluba Podravka s.d.d. Glavnoj skupštini bilo je prisutno 18 dioničara koji raspolažu sa 40.633 dionica i 99.10 % temeljnog kapitala. Najvećeg dioničara Grad Koprivnicu predstavljao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Glavna skupština donijela je sve Odluke čiji prijedlozi su bili prethodno objavljeni u Narodnim novinama, te na web stranici RK Podravke s.d.d., tako da je Glavna skupština donijela odluku:

  • o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za 2020. g.,
  • o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2020. g.
  • o imenovanju revizora društva za 2021. g.

Osim toga, na današnjoj Glavnoj skupštini opozvani su članovi Nadzornog odbora RK Podravke s.d.d., i to Anđelko Stričević, Dražen Sačer, Marinka Akrap, Ljiljana Šapina, Krunoslav Bešvir, Mario Kraljić i Zdravko Punčikar.

Na novo mandatno razdoblje od četiri godine Glavna skupština izabrala je članove Nadzornog odbora, i to Ivana Pala, Krunoslava Bešvira, Zdravka Punčikara, Natašu Tetec, Daria Bodulicu, Maria Biljana i Daria Šumigu.

Odmah nakon Glavne skupštine, održana je i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Ivan Pal, dok je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran Krunoslav Bešvir.