Dana 29. kolovoza 2019. g. s početkom u 17,00 sati održana je Glavna skupština Rukometnog kluba Podravka (u nastavku: Društvo). Glavnoj skupštini Društva bilo je nazočno 40.722 dionica, što čini 99,32% temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština donijela je sve Odluke čiji prijedlozi su bili prethodno objavljeni u Narodnim novinama, te na web stranici Društva, tako da je Glavna skupština donijela odluku o:

  • davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2018. g.,
  • rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2018. g.
  • odluku o izmjeni Statuta, na način da je u Statutu društva dodan novi članak 20. a.
  • odluku o imenovanju revizora društva za 2019. g.
  • odluku o izboru Maria Kraljića za člana Nadzornog odbora Društva, budući da je s danom 29. kolovoza 2019. g. Ivan Pal podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora.