Preoblikovanje-ilustracijaObavještavamo javnost da je u prvom krugu Grad Koprivnica upisao i uplatio 10.000 dionica ukupnog nominalnog iznosa 1,000.000 kuna, da su članovi Rukometnog kluba Podravka u drugom i trećem krugu upisali i uplatili 132 dionice ukupnog nominalnog iznosa 13.200 kuna, da je javnost u četvrtom krugu upisala i uplatila 219 dionica ukupnog nominalnog iznosa 21.900 kuna te da je Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove dalo dopuštenje za upućivanje poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu.

U petom upisnom krugu mogu sudjelovati svi vjerovnici sportskog kluba-udruge za natjecanje koji dionice u petom krugu mogu uplatiti u novcu ili zamjenom tražbina za ulog u sportskom dioničkom društvu.

Upis i uplata dionica u novcu u petom krugu, odvijat će u sljedećim poslovnicama Podravske banke d.d.:

• Opatička 1a, Koprivnica

• Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb

Vjerovnici sportskog kluba-udruge za natjecanje koji žele izvršiti zamjenu tražbina za ulog u sportskom dioničkom društvu to mogu učiniti sklapanjem ugovora o unosu prava u temeljni kapital i popunjavanjem za to predviđene upisnice. Detaljnije informacije mogu se dobiti u Rk Podravka.

Peti upisni krug počinje 14. svibnja 2014. godine (srijeda) u 8 sati, a završava na dan 30. svibnja 2014. godine (petak) u 12 sati.

Javni poziv za upis i uplatu dionica Rukometnog kluba Podravka s.d.d. (Prospekt) može se pogledati na https://www.rk-podravka.hr/zivot-kluba/dokumenti.html.

Sve informacije o 5. krugu upisa i uplate dionica objavljivat će se na internet stranicama Kluba.