Ilustracija // Foto Ivo Čičin-MašanskerU vremenu od 13. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 8 sati do 27. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 12 sati trajao je četvrti upisni krug u postupku preoblikovanja RK Podravka.

Za to vrijeme upisano je i uplaćeno 219 dionica, vrijednosti 21.900 kuna.

Time su u prva četiri kruga postupka preoblikovanja upisana i uplaćena ukupno 10.351 dionica, u ukupnom iznosi od 1,035.100 kuna.

S obzirom na to da u četvrtom krugu nisu upisane sve preostale dionice, uputit će se dopis Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove kako bi dopustilo upućivanje poziva za upis i uplatu dionica zamjenom tražbina vjerovnika za ulog, kao i uplatom u novcu u petom krugu, no isključivo svim vjerovnicima sportskog kluba udruge za natjecanje, te jedinici lokalne samouprave (Grad Koprivnica) radi pretvaranja tražbina prenesenih na Grad Koprivnica po osnovi poreza i drugih javnih davanja u temeljni kapital odnosno dionice.

Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove iznimno može, vodeći računa o interesima sporta, dopustiti upućivanje poziva za upis i uplatu dionica zamjenom tražbina vjerovnika za ulog, kao i uplatom u novcu u petom krugu, koji ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od mjesec dana, no isključivo svim vjerovnicima sportskog kluba udruge za natjecanje, te jedinici lokalne samouprave (Grad Koprivnica) radi pretvaranja tražbina prenesenih na Grad Koprivnica po osnovi poreza i drugih javnih davanja u temeljni kapital odnosno dionice.

UKUPNO UPISANO U ČETIRI UPISNA KRUGA

UKUPNO RASPOLOŽIVO DIONICA 41.000

UPLAĆENO-UPISANO DIONICA

1. krug             1,000.000,00 kn               10.000

2. krug                  12.200,00 kn                    122

3. krug                    1.000,00 kn                      10

4. krug                  21.900,00 kn                    219

UKUPNO:         1,035.100,00 kn          10.351

PREOSTALA KOLIČINA 30.649