Prije početka Skupštine // Foto Ivo Čičin-MašanskerIz sportske udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo – to je sukus više odluka donesenih na sjednici Skupštine RK Podravke održane u srijedu 29. siječnja u Gradskoj vijećnici u Koprivnici. Sve su točke dnevnog reda prihvaćene jednoglasno.
Predsjednik Skupštine Jorn Pedersen u kratkom je uvodnom izlaganju iznio neke važne točke iz rada Upravnog odbora RK Podravke od 1. rujna 2012. do 31. prosinca 2013. godine. Najvažnija je da se godinu dana rješavalo dugova iz znatno ranijeg razdoblja, dugova koji su bili izrazito visoki, više nego što iznosi godišnja uplata Grupe Podravka, jedinog sponzora kluba.

– Sretan sam da mogu reći da klub više nema dugova i može krenuti u drugu fazu preoblikovanja, a budući dioničari moći će odrediti njegovu budućnost. Podravka je uz sponzorstvo odobrila i kredit od šest milijuna kuna, što je, uz ostalo, rezultiralo time da je klub u pozitivi i prvi puta, u povijesti ikad, završio obračunsko razdoblje bez dugova – rekao je Pedersen.

GRUPA PODRAVKA POTPISUJE TROGODIŠNJI UGOVOR O SPONZORSTVU I OTPISUJE DIO DUGOVANJA PO KREDITU

Nakon toga Jorn Pedersen rekao je rečenicu koja srednjoročno otvara doslovice svijetle perspektive ženskog rukometa u Koprivnici:

– Sponzorstvo se nastavlja na istoj razini, tako smo u Grupi Podravka odlučili i za 2014. godinu podržati klub, a osim toga zaključit će se trogodišnji, a ne jednogodišnji ugovor kao dosad. Isto tako otpisat će se dio kredita. Na taj način klub može poslovati bez financijskih dubioza.

No, rekao je Pedersen, dioničari će imati pravo glasa u planovima kako treba razvijati klub. Jorn Pedersen zahvalio je Gradu Koprivnici, čija je gradonačelnica Vesna Željeznjak bila na sjednici Skupštine, što je odlučio preuzeti dio odgovornosti i postupku preoblikovanja.

U RADU SJEDNICE SUDJELOVALI I ODVJETNIK DAMIR BARIŠIĆ TE JAVNI BILJŽENIK NIKOLA BAKRAČ

Materijali potrebni za razmijevanje točaka dnevnog reda bili su dostavljeni članovima Skupštine (njih oko 130) ranije, a to su bili: izvještaj o radu i poslovanju RK Podravke i radu Upravnog odbora od 1. rujna 2012. do 31. prosinca 2013. godine, što je obrazložio Jorn Pedersen, te odluka o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo, odluka o usvajanju Statuta sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka i odluke o utvrđivanju i objavi Javnog poziva za upis i uplatu dionica sportskog dioničarskog društva Rukometni klub Podravka (prospekt), što je obrazlagao odvjetnik Damir Barišić. Zbog potrebe ovjere Statuta sjednicu je pratio i javni bilježnik Nikola Bakrač.

Prije početka Skupštine // Foto Ivo Čičin-Mašansker

 

PREOBLIKOVANJE ILI STEČAJ

Damir Barišić u uvodu je podsjetio da je klub bio prisiljen na preoblikovanje, jer bi u suprotnom zbog dugova otišao u stečaj. Nakon toga učinjene su sve potrebne radnje za početak preoblikovanja i od nadležnog ministrastva odobren je elaborat. Temeljni kapital iznosi 4,1 milijun kuna, tj. 41.000 dionica po 100 kuna.

Prospekt, tj. poziv za javni upis i uplatu dionica, obrazlaže postupak pet krugova upisa. U prvom krugu, koji počinje 5. veljače, pravo upisa imat će samo jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište kluba, dakle Grad Koprivnica.

UPIS DIONICA ZA ČLANOVE KLUBA POČINJE 14. VELJAČE

Drugi upisni krug bit će proveden ako se u prvom krugu ne upišu sve dionice, od 14. veljače od 8 sati zaključno s 28. veljače u 12 sati, a pravo upisa imaju svi članovi kluba, a minimum za upis je jedna dionica, u protuvrijednosti od 100 kuna.

Treći upisni krug bit će od 3. do 11. ožujka ako se u drugom krugu ne upišu sve dionice. U tom krugu mogu sudjelovati članovi kluba koji su sudjelovali u upisu dionica u drugom upisnom krugu.

Četvrti upisni krug bit će od 13. do 27. ožujka koji će biti proveden ako u trećem krugu ne budu upisane sve dionice, a za četvrti krug poziv se upućuje javnosti i svim članovima kluba, bez obzira jesu li u prethodnim krugovima upisali dionice.

Peti upisni krug, ako i nakon četvrtog ne budu upisane sve dionice, uz dopuštenje Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, bio bi upis i uplata dionica zamjenom tražbina vjerovnika za ulog.

Računa se da bi u lipnju postupak upisa dionica bio završen. Ukoliko ne uspije upis svih 4,1 milijun kuna, novac će se vratiti upisnicima.

UPISI U PODRAVSKOJ BANCI U KOPRIVNICI I GREEN GOLD POSLOVNICI U ZAGREBU

Upisi će biti u Podravskoj banci u Koprivnici u Opatičkoj 1a i Poslovnici Green Gold u Ulici grada Vukovara 269f.

Nakon uspješnog upisa održat će se sjednica Skupštine koja će donijeti odluku o prestanku postojanja udruge za sport i održati skupština novog društva na kojoj će se izabrati Nadzorni odbor od sedam članova, a Nadzorni odbor izabrat će Upravu društva, koja se sastoji od jednog člana, koji je ujedno i direktor/direktorica.

Prije početka Skupštine // Foto Ivo Čičin-Mašansker

 

UČLANJENJEM U KLUB DO 13. VELJAČE OSTVARUJETE PRAVO KUPNJE DIONICA KAO ČLAN U DRUGOM KRUGU UPISA

I važna napomena: u kupnji dionica u drugom krugu i dalje kao članovi kluba mogu sudjelovati svi građani koji se učlane u klub do 13. veljače (vidi našu rubriku ”Članska pristupnica” na 1. stranici dolje desno).

Druga napomena: Statut i Prospekt (javni poziv za upis) bit će do kraja tjedna objavljeni na našoj stranici.