10671213 710856018998597 5227550533528481123 nObjavljujemo dva formulara za dioničare RK Podravka s.d.d. vezano uz Glavnu skupštinu Kluba što će se oržati 18. srpnja 2016. godine u prostorijama Kluba u Koprivnici u Ulici Željka Selingera 3a. Priloženi su: prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini i punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini te popratni dopis koji će vam olakšati snalaženje u dostavi prijava.

RUKOMETNI KLUB PODRAVKA
sportsko dioničko društvo za obavljanje
sportskih djelatnosti
KOPRIVNICA

UPRAVA

Koprivnica, 15. lipnja 2016.

– Svim dioničarima

Poštovani,

u Narodnim novinama broj 54 od 10. lipnja 2016. godine objavljena je odluka o sazivu sjednice Glavne skupštine sportskog dioničkog društva RK Podravka s.d.d. koja sadrži dnevni red sjednice i prijedloge odluka.

Kao dioničar imate pravo sudjelovanja u radu sjednice Glavne skupštine, koja će se održati dana 18. srpnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 17 sati, u prostorijama RK Podravka s.d.d u Koprivnici, Ul. Ž. Selingera 3a.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Glavne skupštine možete ostvariti samo ako pravodobno, najkasnije do 12. srpnja 2016. godine u 15,00 sati, predate Prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, čiji obrazac, popunjen i potpisan, je potrebno predati neposredno u prostorije RK Podravka s.d.d. ili dostaviti poštom preporučeno. Obrazac prijave priložen je uz ovaj dopis.

Ako ste spriječeni u dolasku na sjednicu Glavne skupštine, možete za zastupanje na sjednici Glavne skupštine opunomoćiti drugu osobu, isključivo na priloženom obrascu punomoći, koji obrazac treba biti popunjen traženim podacima i potpisan s vaše strane. Ovjera potpisa na punomoći nije potrebna.

Sve podloge za odlučivanje na sjednici Glavne skupštine objavljene su na web stranici www.rk-podravka.hr.

S poštovanjem,

Direktorica:
Božica Palčić

————————————————————————————————————–

RK PODRAVKA s.d.d.
Ž. Selingera 3a
Koprivnica

PRIJAVA
ZA SUDJELOVANJE
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI RK PODRAVKA s.d.d.
DANA 18. srpnja 2016. GODINE

Dioničar: ______________________________________________________
tvrtka dioničara pravne osobe / ime i prezime dioničara fizičke osobe

____________________________________________________
sjedište/adresa dioničara OIB dioničara

Broj dionica/glasova: __________________________________
jedna dionica daje pravo na jedan glas

Nominalna vrijednost dionica: __________________________
jedna dionica ima nominalnu vrijednost od 100,00 kn

Na sjednici će me zastupati: a) Zakonski zastupnik: DA NE
zaokružiti
b) Punomoćnik: DA NE
zaokružiti

Prijavljujem se za sudjelovanje u radu Glavne skupštine RK PODRAVKA s.d.d., koja će se održati dana 18. srpnja 2016. godine (ponedjeljak) u 17,00 sati, u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selingera 3a.

Uz prijavu prilažem: a) Izvadak iz sudskog registra DA NE
zaokružiti
b) Punomoć DA NE
zaokružiti
c) Dokaz o svojstvu zakonskog zastupnika
fizičke osobe DA NE
zaokružiti

U _____________________, ___________________
mjesto datum

_________________________________
potpis dioničara / zakonskog zastupnika dioničara/punomoćnika
mjesto pečata

———————————————————————————————-

PUNOMOĆ

Dioničar: ______________________________________________
tvrtka dioničara pravne osobe / ime i prezime dioničara fizičke osobe

___________________________________________________
sjedište/adresa i OIB dioničara

Broj dionica/glasova:_________________________________
jedna dionica daje pravo na jedan glas

Nominalna vrijednost dionica:_________________________
jedna dionica ima nominalnu vrijednost od 100,00 kn

PUNOMOĆ
za zastupanje na Glavnoj skupštini
RK PODRAVKA s.d.d.

kojom ovlašćujem _____________________________________
(ime i prezime)

OIB:___________________ iz _________________________________
(adresa)

da me zastupa na sjednici Glavne skupštine RK PODRAVKA s.d.d. dana 18. srpnja 2016. godine, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje su na dnevnom redu sjednice Glavne skupštine.

U _____________________________
mjesto i datum

_________________________________
potpis dioničara / zakonskog zastupnika dioničara

mjesto pečata

_________________________________
potpis punomoćnika dioničara