Za našu Podravku // Foto Robert ŠoštarićDanas, 13. veljače 2014. godine u 12 sati, završio je prvi upisni krug u postupku obveznog preoblikovanja Rukometnog kluba Podravka. Grad Koprivnica je upisao i uplatio 10.000 dionica ukupnog nominalnog iznosa 1,000.000 kuna čime je, prema Zakonu o sportu, uspješno završen prvi upisni krug.
Sutra, 14. veljače 2014. u 8 sati počinje drugi upisni krug.

U drugom krugu mogu sudjelovati sve osobe koje su, sukladno popisu članova zaključenom na dan 13. veljače 2014. godine, članovi Kluba, upisom i istovremenom uplatom dionica u novcu.

Upisnica će se smatrati nevažećom ako je podnese osoba koja nije član sportskog društva – udruge za natjecanje RK Podravka. Pri upisu pripadnost sportskom klubu – udruzi za natjecanje RK Podravka dokazuje se članskom iskaznicom izdanom od strane RK Podravka. Ukoliko upisnik pri upisu ne posjeduje člansku iskaznicu, njegovi osobni podaci s identifikacijskih isprava moraju odgovarati podacima s popisa članova u najmanje dvije od tri raspoložive kategorije. Konkretno, ime i prezime te datum rođenja moraju biti identični u oba izvora. Ukoliko u bazi podataka o članovima RK Podravka nedostaje datum rođenja, minimalno se moraju slagati ime i prezime, te adresa u oba izvora. U slučaju lako uočljive tiskarske pogreške u imenu i/ili prezimenu, a unatoč kojoj se nedvojbeno može ustanoviti podudarnost identiteta upisnika kao člana RK Podravka, upis će se ipak obaviti. Takve Upisnice bit će tijekom upisa posebno označene, te će se ako se utvrdi da Upisnik ipak nije imao pravo upisa smatrati nevažećim.

Upis i uplata dionica će se odvijati u dvije poslovnice Podravske banke d.d.:

– Opatička 1a, Koprivnica

– Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb

Upis dionica obavlja se potpisom 3 (tri) primjerka Upisnice – izjave o upisivanju dionica RK Podravka sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti te uplatom potrebne svote novca u poslovnicama PODRAVSKE BANKE d.d. Svota novca, koju je potrebno uplatiti istodobno s popunjavanjem Upisnice, dobije se množenjem broja dionica koje se upisuju i nominalnog iznosa jedne dionice.

Najmanji broj dionica za koji se može popuniti upisnica je jedan (1) dionica, što znači da iznos uplaćenog novca mora biti najmanje u visini nominalnog iznosa jedne dionice koja je određena na razini od 100 kn.

Najveći broj dionica za koji se može popuniti Upisnica je ograničen sukladno pravilima svakog pojedinog kruga, a u drugom krugu je to određeno na način da se preostali broj dionica iz prvog kruga dijeli po razmjernom principu svakom članu sportskog društva – udruge za natjecanje RK Podravka prema formuli: maksimalni broj dionica = preostali broj dionica / broj članova RK Podravka. U slučaju da dobivena vrijednost nije cijeli broj, zaokružuje se na prvi veći cijeli broj.

Za primjer, nakon prvog upisnog kruga je ostalo 31.000 dionica. Ako za primjer uzmemo da Klub ima 130 članova, svaki član ima pravo upisati maksimalno 239 dionica, nominalnog ukupnog iznosa 23.900 kuna.

Ukoliko se uplate vrše bezgotovinskim platnim prometom preko drugih banaka, u poslovnicama FINA-e ili u uredima Hrvatske pošte, iste moraju biti na definiranom računu u PODRAVSKOJ BANCI d.d. prije nego se prihvati upis. U tom slučaju, uz upisnicu je potrebno priložiti dokaz o uplati. Na posljednje dane svakog upisnog kruga uplate koje se vrše izvan mreže PODRAVSKE BANKE d.d. moraju se izvršiti najkasnije do 12 sati, kako bi iste bile evidentirane na posebnom upisnom računu tekućeg radnog dana.

Bezgotovinske uplate moraju se izvršiti na sljedeći način:

IBAN: HR4723860021000000554
Model: 67
Poziv na broj: OIB građana/OIB poslovnog subjekta.

Drugi upisni krug završava na dan 28.veljače 2014. godine (petak) u 12 sati.

Sve ostale informacije možete naći u Prospektu na: https://www.rk-podravka.hr/zivot-kluba/vijesti/ostale-vijesti/1173-javni-poziv-za-upis-i-uplatu-dionica-rukometni-klub-podravka-sdd.html